Podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Zašová pro školní rok 2019/2020

Podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Zašová, okres Vsetín pro  školní rok  2019/2020  Po dohodě se zřizovatelem Obcí Zašová, dle platných právních předpisů stanoví ředitelka Mateřské školy Zašová, okres Vsetín následující upřesnění pro podávání žádosti k předškolnímu vzdělávání. Žádosti o přijetí dítěte s potvrzením od lékaře, že je dítě řádně očkované…

Continue reading

Přání

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ SVÁTKY, AŤ MÁTE ČAS NA POHÁDKY, AŤ SE NA VÁS ŠTĚSTÍ SMĚJE, AŤ VÁS LÁSKA STÁLE HŘEJE, AŤ VÁS ÚSPĚCH PROVÁZÍ I V ROCE, KTERÝ PŘICHÁZÍ.                                                     PŘEJE KOLEKTIV MŠ ZAŠOVÁ  

Continue reading

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Zašová, okres Vsetín Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání…

Continue reading

Provoz mateřských škol o prázdninách.

Prázdninový provoz v letošním roce  zajišťuje Mateřská škola Zašová od  pondělí 2. 7.  do  pátku 20. 7. 2018.   Prosíme rodiče o závazné nahlášení dětí k docházce do mateřské školy v době prázdnin u paní učitelek do pátku  15. 6. 2018.    Úplata za předškolní vzdělávání v době prázdnin bude činit 200,00 Kč.…

Continue reading

Zápis do Mateřské školy Zašová, okres Vsetín na školní rok 2018/2019

Zápis do Mateřské školy Zašová, okres Vsetín na školní rok 2018/2019   Zápis na rok 2018/2019 proběhne ve dnech 15. a 16. května  2018 od 8:00 do 15:00 hodin a to                               v úterý  15.  května. 2018    Mateřská škola Veselá                                ve středu 16.  května. 2018    Mateřská škola Zašová Potřebný…

Continue reading

Šablony pro MŠ I

Šablony pro MŠ I Naše Mateřská škola Zašová, okres Vsetín se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP), a po procesu hodnocení a schválení získala finanční…

Continue reading

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zašová

Mateřská škola Zašová, okres Vsetín Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zašová, okres Vsetín Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zašová, okres  Vsetín, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský…

Continue reading