DISTANČNÍ VÝUKA: PŮJDU K ZÁPISU (6.4. – 9.4.2021)

DISTANČNÍ VÝUKA: PŮJDU K ZÁPISU (6.4. – 9.4.2021)

„Milé děti, moc vám děkujeme za obrázky a fotky, které jste nám někteří poslali. Máme za sebou velikonoční svátky a další týden, kdy jsme se neviděli. Líbily se vám velikonoční úkoly? Jistě jste prožili krásné jarní svátky, zkoušeli jste malovat vajíčka, s maminkou upéct beránka a mazanec a možná vám šikovní tatínci ukázali, jak se plete tatar.

Kdybychom byli tento týden ve školce, hráli bychom si spolu na školu, protože naše nejstarší kamarády čeká Zápis do školy. Víme, že jste šikovné děti a už jsme ve školce mockrát procvičovali názvy tvarů, barev, počítání, poznávali hlásky na začátku i na konci slova, procvičovali ručičku na psaní a spoustu dalších aktivit. To všechno můžete zkoušet a procvičovat tento týden doma s maminkou a tatínkem.“

Básnička + pracovní činnosti (Na barevný papír zkus nakreslit podle obrázku z básničky 1 větší čtverec, dva malé čtverečky na okýnka, větší trojúhelník, kruh a malý obdélník. Z vystřihnutých tvarů poskládej domeček podle obrázku a nalep na bílý papír. Říkej si básničku a přitom správně ukazuj tvary na obrázku. Pokud nemáš doma barevné papíry, kresli na bílý papír a vybarvuj.)

Básnička + pracovní činnosti pdf

Zazpívej a zatancuj si s dětmi na písničku Sluníčko, sluníčko

Co do řady nepatří (Říkej názvy obrázků na řádku a škrtni, co tam nepatří. Dokážeš pojmenovat jedním slovem obrázky, které vidíš na řádku? Např. -hroznové víno, hruška , jablko = Ovoce)

Co do řady nepatří pdf

Grafomotorika (Nejdříve se hezky posaď, drž správně tužku, obtáhni předkreslené cviky a pokračuj do konce řádku.)

Grafomotorika pdf 

Sluchová analýza – syntéza – počet slabik ve slově (Pojmenuj obrázky, řekni, kterou hlásku slyšíš na začátku. Vytleskej slovo a vybarvi tolik koleček pod slovem, kolikrát si tlesknul. Obrázky si můžeš vybarvit.)

Sluchová analýza – syntéza – počet slabik ve slově pdf

Prostorové vnímání (Pojmy-první, poslední, prostřední, před, za, hned před, hned za. Obrázek si rozstříhejte podle přerušovaných čar a pracujte podle zadání.)

Prostorové vnímání pdf

Matematické představy-tvary pdf

Matematické představy více, méně, stejně (Rodič ukáže na dvojici obrázků a střídá otázky: Je tam více, méně nebo stejně? Pro šikovné: O kolik více nebo méně?)

Matematické představy více, méně, stejně pdf

Sluchová analýza – syntéza – rýmující se dvojice (Nejprve si obrázky vymaluj, potom rozstříhej podle přerušovaných čar. Obrázky si pojmenuj a hledej rýmy-slova, které podobně znějí. Například-slon-zvon, opice-slepice…)

Sluchová analýza – syntéza – rýmující se dvojice pdf

Zraková paměť – hra (Rozstříhejte dole obrázky podle přerušovaných čar. Rodič určí 1 řádek, který si dítě zapamatuje, potom rodič řádek zakryje a dítě vyskládá vystřižené obrázky ve správném pořadí, které si zapamatovalo. Pro snadnější orientaci je dobré zakrýt papírem ostatní řádky, aby to dítě nepletlo.)

Zraková paměť – hra pdf

Prostorové vnímání – pojmy vpravo, vlevo, nehoře, dole (Pro snazší orientaci si jednotlivé domečky s pastelkami nejdříve vystřihněte. Zopakujte si, která ruka je pravá, levá. Vyberte si jeden domeček, položte si na obrázek obě ruce, říkejte a ukazujte, která pastelka je vpravo nahoře, vpravo dole, vlevo nahoře…Potom vybarvi pastelku ve správném okénku podle napsaného zadání ve střeše, které ti někdo přečte.

Prostorové vnímání – pojmy vpravo, vlevo, nehoře, dole pdf

-Pro rodiče – Dovednosti předškoláka

-Pohádka za odměnu, že jste celý týden pěkně pracovali Maxipes Fík ve škole

Comments are closed.