Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Zašová, okres Vsetín

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zašová, okres Vsetín na školní rok 2018/2019 od 1. 9. 2018.

Registrační číslo uchazeče                                          Výsledek řízení               

02                                                                                          přijat/a

03                                                                                          přijat/a

04                                                                                          přijat/a

05                                                                                          přijat/a

06                                                                                          přijat/a

07                                                                                          přijat/a

08                                                                                          přijat/a

09                                                                                          přijat/a

11                                                                                          přijat/a

12                                                                                          přijat/a

13                                                                                          přijat/a

14                                                                                          přijat/a

15                                                                                          přijat/a

16                                                                                          přijat/a

17                                                                                          přijat/a

18                                                                                          přijat/a

19                                                                                          přijat/a

20                                                                                          přijat/a

21                                                                                          přijat/a

22                                                                                          přijat/a

23                                                                                          přijat/a

24                                                                                          přijat/a

25                                                                                          přijat/a

26                                                                                          přijat/a

27                                                                                          přijat/a

28                                                                                          přijat/a

29                                                                                          přijat/a

30                                                                                          přijat/a

31                                                                                          přijat/a

 

Zveřejněním seznamu se dle znění § 183 ŠZ považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Seznam bude vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů. Přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí v písemné podobě doručováno, lze ale o jeho vydání požádat. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou nebo předáno osobně.

 

Datum zveřejnění :   3. 6. 2018          Milena Repperová, ředitelka MŠ Zašová, okres Vsetín

Comments are closed.