Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zašová

Mateřská škola Zašová, okres Vsetín

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zašová, okres Vsetín

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zašová, okres  Vsetín, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zašová, okres Vsetín.

Seznam přijatých dětí :

1 přijato                                    21 přijato

2 přijato                                   22 přijato

3 přijato                                   23 přijato

4 přijato                                   24 přijato

5 přijato                                   25 přijato

6 přijato                                   26 přijato

7 přijato                                   27 přijato

8 přijato                                  28 přijato

9 přijato                                  29 přijato

10 přijato                                30 přijato

11 přijato                                 31 přijato

12 přijato                                32 přijato

13 přijato                                33 přijato

14 přijato                                34 přijato

15 přijato                                35 přijato

16 přijato                               36 přijato

17 přijato                               37 přijato

18 přijato                              38 přijato

19 přijato                              39 přijato

20 přijato

V Zašové 5. 6. 2017 Repperová Milena

Datum vyvěšen: 5. 6. 2017

Comments are closed.