Šablony pro MŠ I

Šablony pro MŠ I

Naše Mateřská škola Zašová, okres Vsetín se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP), a po procesu hodnocení a schválení získala finanční podporu EU.
Projekt má název „Šablony pro MŠ I“ a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007763.
Realizace projektu potrvá do 31. 9. 2019. Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na základní školu.

Comments are closed.