Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2023/2024

 

                   Zápis do mateřských škol na školní rok 2023/2024 proběhne :

Mateřská škola Veselá           9. května 2023 od 8,00 hod do 15,00 hod

Mateřská škola Zašová         10. května 2023 od 8,00 hod do 16,00 hod

Rodiče, kterým z vážných důvodů tento termín nevyhovuje, žádáme, aby si předem domluvili jiný termín v období od 2. do 16. 5. 2023.

Postup zápisu :

 1. Na webových stránkách MŠ (www.ms.zasova.info) si stáhněte, vyplňte a nechte si potvrdit pediatrem o řádném očkování. ( Očkování se netýká dětí, které k 31. 8. 2023 dosáhnou věku 5 let)
 2. a) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 3. b) Evidenční list dítěte

Potřebné tiskopisy si rodiče mohou vyzvednout rovněž v obou mateřských školách v období před konáním zápisu)

 

 1. K zápisu je třeba doložit :
 • Vyplněnou a potvrzenou žádost o přijetí dítěte
 • Evidenční list dítěte
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz

 

 1. Informace o přijetí/nepřijetí do mateřské školy :
 • Rozhodnutí o přijetí bude na základě správního řízení zveřejněno do 30 dnů od podání žádosti na webových stránkách školky a na dveřích obou MŠ.
 • Děti budou vedeny pod registračními čísly, které rodiče obdrží při zápisu.
 • Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale mohou požádat o jeho vydání.
 • Nepřijatým dětem bude rozhodnutí předáno osobně nebo doručeno na adresu trvalého bydliště.
 • Nahlédnout do svého správního spisu lze dne 15. května 2023 od 9,00 do 11,00 hod v ředitelně Mateřské školy v Zašové.

 

Všechny žádosti budou posuzovány dle kritérií, které jsou součástí žádosti.

Ve dny zápisu vás srdečně zveme na dny otevřených dveří v obou mateřských školkách.

Comments are closed.