Změna zápisu do Mateřské školy Zašová, okres Vsetín

Změna zápisu do Mateřské školy Zašová, okres Vsetín

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k současným mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne zápis do mateřských škol na školní rok 2020/2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Termín zápisu : 2. 5. 2020 – 16. 5. 2020

Žádost k předškolnímu vzdělávání  je tedy možné doručit následujícími způsoby k tomuto datu:

  1. Do datové schránky školy – ID: xzwqt2k
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem : mszasova@valachnet.cz
  3. Poštou : Mateřská škola Zašová, 756 51 Zašová č. 553
  4. Vhozením do poštovní schránky v mateřské škole ( v uzavřené obálce s adresou žadatele)
  5. Osobní podání – pouze po předchozí telefonické domluvě : 734 470 057

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle par. 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci je však doporučováno dětského lékaře nenavštěvovat. Z tohoto důvodu zákonný zástupce doloží prohlášení, že je dítě řádně očkované (viz. příloha) a připojí kopii očkovacího průkazu.

Následně Vám bude na Váš e-mail nebo telefonicky oznámeno registrační číslo dítěte a pokyny k nahlédnutí do spisu. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na webových stránkách mateřské školy ms.zasova.info nejpozději do 30 dnů.

Čestné prohlášení k očkování.

 

Milena Repperová

Comments are closed.