Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2023/2024

                     Zápis do mateřských škol na školní rok 2023/2024 proběhne : Mateřská škola Veselá           9. května 2023 od 8,00 hod do 15,00 hod Mateřská škola Zašová         10. května 2023 od 8,00 hod do 16,00 hod Rodiče, kterým z vážných důvodů tento termín nevyhovuje, žádáme, aby si předem domluvili jiný…

Continue reading

Registrační čísla dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání  v Mateřské škole Zašová na školní rok 2022/2023

Mateřská škola Zašová, okres Vsetín Registrační čísla dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání  v Mateřské škole Zašová, okres Vsetín  na školní rok 2022/2023 :   01                  přijato               02                  přijato   03                  přijato   04                  přijato    05                  přijato    06                  přijato    07                  přijato    08                  přijato   09                  přijato                10                  přijato    11                  přijato                12                 …

Continue reading

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта) Ředitelka mateřské školy /…

Continue reading

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2022/2023

Zápis do mateřských škol  pro školní rok 2022/2023                                             Zápis dětí do mateřských škol na školní rok  2022/2023 proběhne : Mateřská škola Veselá  10. 5. 2022 od 8,00 hod do 15,00 hod     Mateřská škola Zašová 11. 5. 2022 od 8,00 hod do 15,00 hod K zápisu vezměte s sebou :…

Continue reading

Vánoční přání

V tento kouzelný vánoční čas, ať přání se vyplní každému z Vás. Děti i dospělí v zázraky uvěří, lásku a štěstí naleznou u dveří. Krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí do nového roku. Přejí Vám a Vašim rodinám zaměstnanci mateřské školy.

Continue reading

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Zašová, okres Vsetín Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle par. 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Ředitelka školy podle par.34 odst. 3 a par. 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,…

Continue reading