Den v mateřské škole

Den v MŠ

Provoz v mateřské škole je od 6,00 do 16,00 hodin. Časový režim výchovně vzdělávacích činností se přizpůsobuje aktuálním potřebám, situacím a možnostem dětí. Režim dne je rámcový a v případě akcí, výletů a slavností je upraven. Úprava je plně v kompetenci učitelek jednotlivých tříd. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování.

Co děláme celý den

6,00 – 9,45

scházení dětí, výběr spontánních činností dle volby a přání dětí, individuální péče o děti, hygiena, svačinka, cvičení a pohybové aktivity, ranní kruh, řízené činnosti- poznávací, smyslové, komunikativní, literární, pohybové, hudební, výtvarné, pracovní.

9,45 – 11,30

hygiena, pobyt venku

11,30 – 12,00

hygiena, oběd

12,00 – 14,00

hygiena, příprava na odpočinek, předčítání pohádek, zpěv ukolébavek, odpočinek, klidové činnosti

14,00 – 16,00

hygiena, svačinka, odpolední zájmové činnosti, pohybové aktivity, individuální vzdělávací činnosti, rozcházení dětí domů.

Comments are closed.