Pravidla pro dospělé

 • své dítě předávejte vždy ve třídě paní učitelce
 • děti z mateřské školy vyzvedávají rodiče nebo jejich zákonní zástupci. V případě vyzvedávání dětí jinými osobami nebo sourozenci staršími 8 let předají p. učitelkám ve třídě písemné pověření podepsané rodiči.
 • do mateřské školy patří jen zdravé děti (onemocní-li dítě infekční chorobou,oznamte tuto skutečnost co nejdříve v mateřské škole)
 • budova MŠ se v 8:00 hod. zamyká (pokud potřebujete přivést dítě do MŠ později z důvodu návštěvy u lékaře apod., můžete tak učinit po předchozí osobní či telefonické domluvě s třídní učitelkou)
 • sledujte nástěnky s informacemi pro Vás
 • potřebujete-li si s paní učitelkou promluvit, je to možné při předávání dětí, delší rozhovor si předem domluvte na dobu, kdy není sama u dětí
 • v případě potřeby mluvit s paní ředitelkou si domluvte schůzku předem
 • chce-li dítě ukázat kamarádům narozeninový dárek,drahou knihu apod., předejte ho raději paní učitelce, která si dárek společně s dětmi prohlédne a uloží jej na bezpečné místo, zejména mladší děti si mohou brát v případě potřeby s sebou svého oblíbeného plyšáčka
 • chce-li dítě oslavit s kamarády svoje narozeniny, vybírejte s rozmyslem sladkosti ( tvrdé bonbony, žvýkačky do mateřské školy z bezpečnostních důvodů nepatří)
 • udržujte pořádek ve školce i v okolí, veďte k tomu své děti
 • máte-li jakoukoliv pochybnost o nějaké skutečnosti, činnosti školky apod., informujte se raději přímo u personálu školky, rády Vám pomůžeme, vysvětlíme
 • využívejte možnosti zapojovat se přímo do činnosti školky, nebojte se nabídnout pomoc, vlastní aktivitu, nápad
 • potřebujete-li poradit, půjčit literaturu, doporučit výběr, vyzkoušet si školní pomůcku apod., rády Vám poradíme, vyhovíme

Comments are closed.