Logopedie

Logopedie bude probíhat v mateřské škole Zašová bezplatně každé liché úterý od 12.30 hod. do 16.00 hod.,každé sudé úterý 12.30 hod. až 16.00 hod. pod vedením logopedické asistentky Anny Slepánkové. Do logopedie jsou přednostně zařazovány nejstarší děti a zúčastňují se jí spolu se svými rodiči. V případě ukončení logopedické péče u nejstarších dětí mohou na logopedii docházet i mladší děti dle potřeby a uvolněné kapacity.


Comments are closed.