Poplatky

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na základě vynaložených, neinvestičních nákladů MŠ. Výše úplaty je 500 Kč na dítě za měsíc. Poslední rok před nástupem do ZŠ jsou děti od této úplaty osvobozeny. Při odkladu školní docházky platí rodiče “školkovné” 500 Kč. Úplatu vybírá ředitelka MŠ p. Milena Repperová a termín je vždy vyvěšen na hlavních dveřích.

Comments are closed.