O nás

Pár slov z historie…..

První mateřská škola byla v Zašové otevřena v Ústavu svatého Josefa v době války a docházely do ní děti z naší obce. Tato školka,vedena řádovými sestrami,byla v provozu až do roku 1950, kdy byly řádové sestry odvolány a nastoupily civilní učitelky. Od roku 1960 byla školka přestěhována do místnosti bývalého pana řídícího v budově Staré obecné školy. Tam setrvala až do roku 1965,kdy byly pro mateřskou školu vybaveny učebny v přízemí nově otevřené budovy Základní devítileté školy. Kapacita však nestačila. O místo byl zájem ze strany rodičů jak ze Zašové,tak i z Veselé a Stříteže nad Bečvou. Proto obec přistoupila k zahájení stavby samostatného objektu mateřské školy, který byl v roce 1982 slavnostně otevřen.


V roce1975 byla dostavěna a otevřena Mateřská škola ve Veselé, která je jednotřídní.

Od 1.7.2001 se obě mateřské školy spojují a vstupují do právní subjektivity pod názvem Mateřská škola Zašová,okres Vsetín.


Naše současná školka

Naše mateřská škola je trojtřídní, nachází se ve středu obce Zašová v sousedství základní školy. Budova je jednopatrová, interiér je vyzdoben dětskými výtvarnými pracemi. Kolem budovy je prostorná školní zahrada, vybavena 2 pískovišti, altánkem, dřevěnými průlezkami, houpačkami, šplhací stěnou a skluzavkou.


Comments are closed.