Informace ke stravování

Součástí obou mateřských škol jsou vlastní kuchyně.

  • dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů a norem
  • je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů
  • pro děti je zajištěn pitný režim v průběhu celého pobytu v MŠ
  • mezi jednotlivými jídly je dodržován daný interval tří hodin
  • děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování
  • seznamujeme děti s pravidly správného stolování

Odhášení dítěte ze stravování

V případě,že není dítě odhlášeno a není přítomno v MŠ, může se v 1.den nepřítomnosti vydat strava do jídlonosiče v době od 11,15 do 11,30 hod.

Upozorňujeme, že vydaná strava do jídlonosiče je určena k okamžité spotřebě!

Děti můžete v případě nemoci nebo nepřítomnosti odhlásit osobně, telefonicky nebo přes e-mail sjmszasova (at) seznam.cz vždy den dopředu do 13 hod. (pouze v pondělí jen od 6,30 do 7,00).

UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Na základě platné vyhlášky č. 107/2005
Sb., o školním stravování, ve znění
pozdějších předpisů, vydané
Ministerstvem vnitra dne 14.7.2021
s účinností od 1.9.2021, upravujeme ceny
za stravné pro všechny kategorie dětí.
Vedoucí školní jídelny
Mikulenková Jana

Stanovení finančních limitů na nákup potravin pro školní stravování dle  Vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha č.2 s účinností od 1.9.2021

Mateřská škola Zašová, okres Vsetín 

Detašované pracoviště Mateřská škola Veselá 

1. Strávníci do 6 let

přesnídávka 9,- Kč
oběd 18,- Kč
svačina 8,- Kč

pitný režim 4,- Kč
Celkem 39,- Kč

2. Strávníci 7 – 10 let

přesnídávka 9,- Kč
oběd 20,- Kč
svačina 8,- Kč

pitný režim 4.- Kč
Celkem 41,- Kč

3. Strávníci do 6 let polodenní

přesnídávka 9,- Kč
oběd 18,- Kč

pitný režim 4,-
Celkem 31,- Kč

4. Strávníci 7 – 10 let polodenní

přesnídávka 9,- Kč
oběd 20,- Kč

pitný režim 4,- Kč
Celkem 33,- Kč

Zpracovala: Mikulenková Jana – vedoucí ŠJ

V Zašové dne: 22.8.2021


Comments are closed.