Informace ke stravování

Součástí obou mateřských škol jsou vlastní kuchyně.

  • dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů a norem
  • je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů
  • pro děti je zajištěn pitný režim v průběhu celého pobytu v MŠ
  • mezi jednotlivými jídly je dodržován daný interval tří hodin
  • děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování
  • seznamujeme děti s pravidly správného stolování

 

Odhášení dítěte ze stravování

V případě,že není dítě odhlášeno a není přítomno v MŠ, může se v 1.den nepřítomnosti vydat strava do jídlonosiče v době od 11,15 do 11,30 hod.

Děti můžete v případě nemoci nebo nepřítomnosti odhlásit osobně, telefonicky nebo přes e-mail sjmszasova (at) seznam.cz vždy den dopředu do 13 hod. (pouze v pondělí jen od 6,30 do 7,00).

Platby stravného

1. Strávníci 3 – 6 let

přesnídávka 9,- Kč
oběd 15,- Kč
svačina 6,- Kč
Celkem 30,- Kč

2. Strávníci 7 – 10 let

přesnídávka 10,- Kč
oběd 17,- Kč
svačina 6,- Kč
Celkem 33,- Kč

3. Strávníci 3 – 6 let polodenní

přesnídávka 9,- Kč
oběd 15,- Kč
Celkem 24,- Kč

4. Strávníci 7 – 10 let polodenní

přesnídávka 10,- Kč
oběd 17,- Kč
Celkem 27,- Kč

5. Pitný režim v hodnotě 3,- Kč je započten do dopolední přesnídávky.

 


Comments are closed.