Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Zašová, okres Vsetín

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle par. 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Ředitelka školy podle par.34 odst. 3 a par. 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhodla v řízení o žádosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Registrační čísla dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání Rozhodnutí :

v Mateřské škole Zašová a Veselá na školní r. 2021/2022 :

01 přijato

02 přijato

03 přijato

04 přijato

05 přijato

08 přijato

09 přijato

10 přijato

11 přijato

13 přijato

14 přijato

15 přijato

18 přijato

19 přijato

21 přijato

22 přijato

23 přijato

24 přijato

25 přijato

26 přijato

29 přijato

30 přijato

31 přijato

32 přijato

33 přijato

34 přijato

35 přijato

36 přijato

37 přijato

38 přijato

39 přijato

40 přijato

41 přijato

42 přijato

43 přijato

45 přijato

Zveřejnění :  9. 6. – 23. 6. 2021 Repperová Milena

Comments are closed.