Registrační čísla dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání  v Mateřské škole Zašová na školní rok 2020/2021

Mateřská škola Zašová, okres Vsetín

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle par. 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Ředitelka školy podle par.34 odst. 3 a par. 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhodla v řízení o žádosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Registrační čísla dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

 v Mateřské škole Zašová, okres Vsetín na školní rok 2020/2021 :

 

  01                  přijato            

  02                  přijato

  03                  přijato

  06                  přijato 

  07                  přijato 

  09                  přijato 

 10                   přijato 

 11                   přijato

 12                   přijato             

 13                   přijato 

 14                   přijato             

 15                   přijato 

 16                   přijato

 17                   přijato             

 18                   přijato 

 19                   přijato             

 24                   přijato             

 25                   přijato             

 26                   přijato             

 27                   přijato             

 28                   přijato

 29                   přijato             

 30                   přijato             

 32                   přijato

 35                   přijato

 36                   přijato

 37                   přijato

 38                   přijato

Repperová Milena

Ředitelka Mateřské školy Zašová, okres Vsetín

3. 6. 2020

Comments are closed.