Zápis do mateřských škol pro školní rok 2022/2023

Zápis do mateřských škol  pro školní rok 2022/2023

zépis školka                                           

Zápis dětí do mateřských škol na školní rok  2022/2023 proběhne :

Mateřská škola Veselá  10. 5. 2022 od 8,00 hod do 15,00 hod    

Mateřská škola Zašová 11. 5. 2022 od 8,00 hod do 15,00 hod

K zápisu vezměte s sebou :

– Vyplněnou a podepsanou Žádost o přijeti k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem dítěte (povinné očkování)

– občanský průkaz a rodný list dítěte, u cizinců doklad o oprávnění k pobytu a rodný list dítěte s úředně ověřeným překladem

Ve dnech zápisu si můžete prohlédnout  budovy, třídy, ostatní prostory a zahrady mateřských škol, jejich vybavení a dozvědět se další informace, které vás o konkrétní mateřské škole zajímají.

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka mateřské školy do 30 dnů podle § 34 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v souladu s § 165 odst.2 písm. b) školského zákona a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dle hlavních kritérií, které jsou součástí žádosti.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v obou mateřských školách nebo stáhnout z webových stránek mateřské školy ms.zasova.info.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání naleznete přímo na žádosti.

 Registrační čísla přijatých dětí, které budou přiděleny při zápisu, budou zveřejněny na vstupních dveřích mateřských škol a na našich webových stránkách ms.zasova.info.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte  si rodiče vyzvednou přímo v mateřské škole, o přesném datu budete včas informováni.

V Zašové 4. 4. 2022

Repperová Milena

Comments are closed.