Distanční vzdělávání pro nejstarší děti a děti s odloženou školní docházkou JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA 1.3.-5.3. 2021

Milí rodiče,

  v době uzavření MŠ jsme pro nejstarší děti (můžete využít i pro mladší děti) připravily na našich stránkách distanční výukový materiál. Budeme rády, když si najdete čas a zkusíte si s dětmi vypracovat pracovní listy a vyzkoušíte nabízené aktivity. Uvítáme, když potom pracovní listy přinesete zpět do MŠ třídním učitelkám. Náměty zde budeme přidávat na každý týden.

                                           Máváme všem dětem a moc je pozdravujeme….

                                     

Náměty a aktivity na téma: „Jaro ťuká na vrátka“ (1.3. – 5.3.)

Cíl: seznamovat děti s charakteristickými rysy předjaří, všímat si změn v probouzející se přírodě, poznávat a pojmenovávat první jarní květiny, pozorovat klíčící semínka

Motivační pohádka

 

http://www.ms.zasova.info/subdom/ms/wp-content/uploads/2021/03/01.pdf

http://www.ms.zasova.info/subdom/ms/wp-content/uploads/2021/03/02.pdf

http://www.ms.zasova.info/subdom/ms/wp-content/uploads/2021/03/03.pdf

http://www.ms.zasova.info/subdom/ms/wp-content/uploads/2021/03/04.pdf

Na vaší zahradě nebo na vycházce s dětmi můžete pozorovat sněženky, bledule, krokusy, pupeny na stromech a keřích. Děti je zkusí správně pojmenovat, určit hlásku na začátku slova, vytleskat a spočítat počet slabik ve slově. Podívejte se na oblohu, jaké je dnes počasí? Který máme měsíc, den v týdnu?

Pokud máte doma semínka řeřichy, zkuste je s dětmi dát naklíčit do misky na vlhkou vatu. Děti budou rády každý den „zalévat“ rozprašovačem a pozorovat, co se bude dít…(dobře to jde i s hráškem, fazolkami mungo nebo s obyčejnými fazolkami)

Před spaním můžete dětem přečíst pohádku nebo pustit na youtube „Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko“

Zazpívejte si písničku Travička zelená, pokud hrajete na nějaký í nástroj, v příloze najdete noty k nové písničce

 Pracovní listy na grafomotoriku, předčtenářské a matematické dovednosti, kytičkové sudoku, stínové pexeso a omalovánky

http://www.ms.zasova.info/subdom/ms/wp-content/uploads/2021/03/05.pdf

http://www.ms.zasova.info/subdom/ms/wp-content/uploads/2021/03/06.pdf

http://www.ms.zasova.info/subdom/ms/wp-content/uploads/2021/03/07.pdf

http://www.ms.zasova.info/subdom/ms/wp-content/uploads/2021/03/08.pdf

http://www.ms.zasova.info/subdom/ms/wp-content/uploads/2021/03/09.pdf

http://www.ms.zasova.info/subdom/ms/wp-content/uploads/2021/03/10.pdf

http://www.ms.zasova.info/subdom/ms/wp-content/uploads/2021/03/11.pdf

 

Comments are closed.