DISTANČNÍ VÝUKA ZA POHÁDKOU POHÁDKA PRO KLUKY A DĚVČÁTKA (8.3. – 12.3. 2021)

 DISTANČNÍ VÝUKA

TÉMA: ZA POHÁDKOU POHÁDKA PRO KLUKY A DĚVČÁTKA

(8.3. – 12.3. 2021)

CÍL:

     rozvíjet slovní zásobu a souvislé vyjadřování dětí

    dbát na správnou výslovnost dětí

    vytvářet kladný vztah ke knihám

    rozvíjet dětskou fantazii a představivost

                                                                 DOBRÉ RÁNO KAMARÁDI,

                                                                 KNÍŽKY MÁME VŠICHNI RÁDI,

                                                                 KOLIK JE V NICH TAJEMSTVÍ,

                                                                 KDO POSLOUCHÁ, DOBŘE VÍ,

                                                                 ŽE TAM BYDLÍ POHÁDKY

                                                                 S NÁDHERNÝMI OBRÁZKY,

                                                                 ALE TAKY BÁSNIČKY,

                                                                 ŘÍKADLA A PÍSNIČKY.

„Milé děti, víte, jak se jmenuje měsíc, který teď máme v kalendáři? Březen je také měsíc knihy.“

Povídejte si s dětmi o knize – kdo knihy píše, kdo je ilustruje? Z čeho se knihy vyrábí? Kde se knihy kupují­?

Můžeme si je někde půjčit?

Čtěte dětem každý den pohádku a potom je nechte, ať ji převypráví. Zjistíte tak, jak děti dávaly pozor a co si zapamatovaly. Zeptejte se, jak se jmenovaly postavy, které v pohádce vystupovaly, jaké byly? (vlastnosti postav)

Pro děti, které potřebují logopedickou péči najdete velmi pěkně zpracované LOGOhrátky na ČT edu v sekci předškolní výchova – Logopedická prevence a smyslové hry.

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI

Děti si mohou zkusit pohádku nakreslit, nebo si vyrobit svoji vlastní knížku. (Přeložte několik papírů uprostřed, vložte do sebe a sešijte sešívačkou. Děti si také můžou vytvořit papírové divadélko. (V příloze najdete pohádkové postavičky. -Papír si děti nalepí na výkres nebo nějaký karton, obrázky vybarví a vystřihnou. Zezadu přilepte špejli na vodění postaviček.)

 

 

HUDEBNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY

Děti si můžou zatancovat na známé písničky z pohádek-využijte youtube, poslechněte si a zazpívejte s dětmi píseň Večerníček

Grafomotorické a pracovní listy na procvičování předčtenářských a předmatematických dovedností a znalostí z okolního světa

1. Pohádka s obrázky – obrázek 2 můžou děti  rozstříhat a potom správně seřadí obrázky podle děje

příloha

obrázek 2

2. Grafomotorika – Správně uchop tužku a obtáhni přerušovanou čáru. Do volných řádků zkus pěkně nakreslit lomené čáry.

příloha

3. Labyrint – Najdi Karkulce správnou cestu k chaloupce a vyznač ji pastelkou.

příloha

4. Rozstříhej obrázek podle čar na kartičky a zkus ho poskládat, obrázek si můžeš nalepit na papír.

příloha

5. Vytleskej slova podle obrázků a do tabulky zapiš počet slabik.

příloha

6. Vystřihni geometrické tvary a slož Karkulku, vlka a stromy. Dokresli detaily.

příloha

7. Spočítej obrázky a zapiš do tabulky pomocí čárek.

příloha

Comments are closed.